KORKUTELİ YAZIRDA SATILIK YAZLIK

Korkuteli Yazırda satılık yazlık

 #3# Antalya ve çevresi 1392 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından alınmış idaresi oğlu İsa Çelebi’ye verilmiştir.
1402 Ankara savaşından sonra Timur bu bölgeyi Hamitoğullarından alıp Teke beyi Osman Beye vermiş ise de  #4# Antalya da bulunan sancak beyi Hamza Bey Korkuteli’nde bulunan Osman beyin üzerine yürüyerek 1423 yılında ortadan kaldırmıştır.  #x#
Yavuz Sultan Selim zamanında kardeşi Şehzade Korkut Antalya’da sancak beyi idi. İki kardeşin arası açılınca öldürülmekten korkan Şehzade Korkut Osman kalfalar köyü yakınındaki bir mağarada saklanmakta iken 1310 tarihinde burada kardeşi tarafından boğdurulmuştur. Antalya Osmanlı İmparatorluğu zamanında Anadolu eyaletinin Teke Vilayeti iken 1864 de vilayet taksimatı yapılınca Konya Vilayetinin Teke Sancağına merkez olmuştur. Korkuteli 1879 tarihinde Teke Sancağına bağlı nahiye merkezi olmuştur.  #x#
1915 yılında Temmuz ayında Antalya Mutasarrufluğuna bağlı ilçe merkezi olmuş adına Istanoz olarak söylene gelmiştir. Yine bu tarihte Vilayet Meclisinin kararı ile Şehzade Korkut’a izafeten ilçenin adı KORKUTELİ olarak kabul edilmiştir.

1530 tahririnde 5 mahalle kaydedilmiştir. 1568 tahririnde ise, 7 mahalle kaydedilmiştir. Daha önceki tahrirden farklı olarak üç tane yeni mahallenin kaydedildiğini görmekteyiz.

Tablonun incelenmesiyle görüleceği üzere, 1455 tahririnde şehir nüfusu 1045, 1530 tarihli tahrir de ise burasının nüfusunun 258 kişi civarında olduğu görülmektedir.

1568 tahririnde ise şehrin nüfusunun 515–549 kişi civarında olduğunu görmekteyiz. #x# Daha önceki tahrire göre yüzde yüzün üzerinde bir artış olmuştur.

Şehrin XVII. yüzyıldaki durumunun da XVI. yüzyıldan pek farklı olmadığını görmekteyiz. Evliya Çelebi’nin bahsettiği gibi küçük bir yer olup halkının büyük bir kısmı kışın Antalya ve çevresine göç etmektedir.

 #b# Şehir bağ ve bahçeleriyle önem arz etmekte olup, istanos nehrinin iki tarafında kat kat hamamlı, havuzlu saraylarıyla meşhurdur. Ayrıca, caddeleri geniş olup her köşesinde değirmenler vardır. Bütün bunlarla birlikte, medrese, han, hamam, cami, mescitlerinin bol olması ve 300 civarındaki dükkân şehrin siyasî, sosyal, kültürel ve dinî yapısını göstermektedir. #x# Burası her dönem bağlık ve bahçelik olarak önemini muhafaza etmiştir. Şehir halkı bağ ve bahçeler arasında hayatlarını idame ettirmişlerdir. Şehrin nüfusunu teşkil eden içtimai zümreler ise aşağıdaki gibidir. #x#

 

antalya web tasarım web tasarım web tasarım antalya Antalya transfer Antalya transfer belek transfer belek transfer Alanya real estate Antalya Transfer Antalya rent a car Hatay araç kiralama Hatay rent a car Alanya Transfer Gazipaşa Transfer Antalya Transfer Antalya Flughafen Transfer Antalya Transfer Кемер Трансфер Kemer Transfer antalya yediiklim koleji