KORKUTELİNDE GAYRİMENKUL

Korkutelinde gayrimenkul

 #1# Elmalı ve Korkuteli, tarımsal alan ve meyve üretimi bakımından  #3# Antalya ilinin en önemli iki ilçesidir. #x# Bu iki ilçenin elma ve armut üretimindeki payı %90’nın üzerindedir. #4#  Kimyasal ilaç kullanımındaki payı ise %10’dur.
Tarıma girdi sağlayan bayilerin tarımsal üretimde girdi kullanımı bakımından önemli rolü vardır. Bu nedenle çalışmada bayilerin genel özellikleri tarımsal yayım bakımından değerlendirilmiştir. Öncelikle ilaç, tohum, gübre vealet-ekipman işletme sahipleri ve çalışan personel yaş, eğitim düzeyi, mesleki deneyim bakımından incelenmiştir.
Daha sonra bayilerin çiftçilerle olan ilişkileri ortaya konulmuş, yapılan faaliyetlerin yayımla ilişkisi tartışılmıştır.
Girdi bayileri esas olarak ticari amaçla faaliyette bulunmakla birlikte, % 27.8’i yayımın felsefesine yakın anlamda çiftçiye yardımcı olmayı ön planda tutmaktadırlar. Buna göre girdi bayilerinin % 72.2’si çiftçiyi bilgilendirme işini
satışa destek olduğu düşüncesiyle yapmaktadır. #x# Çiftçilerin büyük bölümü girdi satın alsınlar ya da alamasınlar bayilere bilgi almak için başvurmaktadırlar. Bayilerin çoğunluğu bilimsel araştırma bulgularına değer vermektedir.
Buna göre kamu yayım birimlerinin ve üretici kuruluşlarının girdi satan bayilerle ilgilenerek, optimum girdi kullanımının sağlanması yönünde inisiyatif almaları gerekli görülmektedir. Bu şekilde mevcut durumda etkin olan
girdi bayilerinden, yayımın amacına hizmet edecek şekilde yararlanmak mümkün olacaktır.

Tarımsal üretimde sulama suyunun çok çeşitli zararları olmaktadır. Bu nedenle
kullanılmasıyla birlikte tüm üretim girdilerinde olduğu gibi kimyasal ilaç
kullanımında da artış görülmektedir. #x# Birim alandan daha fazla ve daha kaliteli ürün elde etme isteği nedeniyle kullanılan kimyasal ilaçların uygun yöntemle, doğru zamanda, doğru miktarda kullanılmadığında bitkinin kendisine, onu tüketen canlılara ve çevreye son yıllarda özellikle insan sağlığına ve çevreye verdiği zararlar nedeniyle kimyasal ilaç kullanımının asgariye indirilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır. #x# Genel olarak gelişmiş ülkelere göre Türkiye’de kimyasal ilaç kullanımının düşük olduğu söylenebilir. Ancak  #3# Akdeniz ve Ege bölgesi gibi entansif tarımın yapıldığı bölgelerde ilaç ve gübre kullanımının oldukça yüksek olduğu da bilinen bir gerçektir.

antalya web tasarım web tasarım web tasarım antalya Antalya transfer Antalya transfer Hatay araç kiralama Alanya Transfer Gazipaşa Transfer Antalya Transfer Antalya Flughafen Transfer