KORKUTELİNDE EMLAK

Korkutelinde emlak

14.Asrın sonlarına doğru, doğudan Horasan’dan gelen kavim bugünkü Büyükköy ve #3#  Küçükköy’ün bulunduğu alanda hayvancılık yapmaktaydılar. #x# Kızılkaya dolaylarında iki #4#  Selçuklu Beyi savaşmaktaydılar. Yenilmekte olan tarafa, o zamanın aşiret reislerinden Ali Fahrettin isimli iki amca çocuğu yardım ederler. #x# Savaşı kazanan Bey, iki amca çocuğuna yardımları karşısında bugünkü Büyükköy ve Küçükköy’ün bulunduğu alana yerleşmelerine izin verir. Bey, aradan geçen zamandan sonra iki amca çocuğunu ziyaret eder. Ziyaretlerinde isteklerini sorar.Onlarda hayvancılıkla geçindiklerini, zaman zaman hayvanları için su ve otlağa sıkıldıklarını, hayvanlarını iyi besleyemedikleri için beyden bol su, otlakları geniş, serin bir yer olan Büyükköy'ün ve Küçükköy yaylasının bulunduğu yeri ister. Bey de buraları onlara yayla tutmaları için izin verir. Uzun zaman iki amca çocuğu ve onların soyundan gelenler, hayvanlarını yazları buralara gelerek getirerek, kışları da Büyükköy ve Küçükköy’e götürerek bir göçebe hayatı yaşamışlar. Zamanla Büyükköy ve yaylası Büyük Ali Fahrettin’e Küçükköy ve yaylası Küçük Ali Fahrettin’e ve onların soylarından gelenlere ayrılır.Büyük Ali Fahrettin’in soyundan gelenler yaylada hayvancılığın yanı sıra bol sulu, verimli toprakları ekip biçmeye başlamışlar. #x# Yayladakiler ürünlerini aradaki uzaklık, o günün ulaşım ve ikmal araçlarının yetersizliği sonucu orada bırakırlar. Kışa doğru kalan ürünler, arazi ve yaz evleri bekçiler tarafından beklenilmeye başlanmış. Bekçiler ile başlayan kış mevsiminde kalma olayı zamanla çok çocuklu ve az arazili köylülerin yaylada kalmaları ile çoğalmıştır. Önceki Adı;Alafaradın'dır.Ali fahrettin isimli iki kardeş ortaasyadan gelmişlerdir.hoca ahmet yesevinin talebeleri olduğu hakkında çeşitli rivayetler vardır.Beşiktaşın milli kalecisi Rüştü REÇBER küçükköylüdür.Seracılık yaygınlaşmaya başlamıştır.Ayrıca kültür mantarı yeiştirlmektedir. Köyde genelde elmacılık yapılmaktadır.Son yıllarda suların çekilmesi elmacılık bitme noktasına gelmiştir. Kırkpınar isminde bir yaylası vardır.Tahtalı belinden Büyükköy'e yeni yol açılmıştır.Çaykenarı Karataş ve köseler ile Yalınlı bozova köyleri arasında yer alır.Eğitime çok önem vermektedirler.Köyden çok sayıda üniversite mezunu vardır. O zamanın Büyükköy muhtarı ve emekli öğretmen Abdullah ÖZBEK’in de çalışmaları ile devlet köylünün isteğini 1963 yılında kabul ederek köyün sınırları çizilmiş, muhtarlığı Büyükköy’den ayırıp, Büyükköy yaylasına Kırkpınar adının verilmesine karar verilmiştir.Büyükköy yaylası olarak bilinen bu yöre muhtarlığa ayrılınca şu isimler verilmek istenmiştir. #x# Köyün önündeki inli kayadan dolayı İNÖNÜ, yayla olmasında dolayı  #b# YAYLA KÖYÜ, köyün su kaynağının Kırkpınar’dan çıkmasından dolayı KIRKPINAR denilmesi tavsiye edilmiş.

antalya web tasarım web tasarım web tasarım antalya Antalya transfer Antalya transfer Hatay araç kiralama Alanya Transfer Gazipaşa Transfer Antalya Transfer Antalya Flughafen Transfer