ANTALYA KORKUTELİNDE EŞYALI EV

Antalya korkutelinde eşyalı ev

Antalya ve çevresi 1392 yılında Yıldırım  #4# Beyazıt
tarafından alınmış idaresi oğlu İsa Çelebi’ye verilmiştir.
1402 Ankara #x#  savaşından sonra Timur bu bölgeyi
Hamitoğullarından alıp Teke beyi Osman Beye vermiş
ise de #3#  Antalya da bulunan sancak beyi Hamza Bey
Korkuteli’nde bulunan Osman beyin üzerine yürü-
yerek 1423 yılında ortadan kaldırmıştır. Yavuz Sultan
Selim zamanında kardeşi Şehzade Korkut Antalya’da
sancak beyi idi. İki kardeşin arası açılınca öldürülmekten
korkan Şehzade Korkut #4#  Osman kalfalar köyü yakı-
nındaki bir mağarada saklanmakta iken 1310 tarihinde
burada kardeşi tarafından boğdurulmuştur. Antalya
Osmanlı İmparatorluğu zamanında Anadolu eyaletinin
Teke Vilayeti iken 1864 de vilayet taksimatı yapılınca
Konya Vilayetinin Teke Sancağına merkez olmuştur.
Korkuteli 1879 tarihinde Teke Sancağına bağlı nahiye
merkezi olmuştur. 1915 yılında Temmuz ayında Antalya
Mutasarrufl uğuna bağlı ilçe merkezi olmuş adına
Istanoz olarak söylene gelmiştir. Yine bu tarihte Vilayet
Meclisinin kararı ile Şehzade Korkut’a izafeten ilçenin
adı #3#  KORKUTELİ olarak kabul edilmiştir. #x# 

antalya web tasarım web tasarım web tasarım antalya Antalya transfer Antalya transfer Hatay araç kiralama Alanya Transfer Gazipaşa Transfer Antalya Transfer Antalya Flughafen Transfer